Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dáváte souhlas společnosti Tomáš Nováček (Zpracovatel údajů) a pořadateli závodu (Správce údajů) se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Máme zavedeny pravidla určující, kteří zaměstnanci mohou mít přístup k vašim osobním údajům a v jakém rozsahu je mohou zpracovávat.

Za účelem plnění smlouvy Tomáš Nováček zpracovává:

– povinné údaje vyplněné v registračním formuláři – příjmení, jméno, datum narození, pohlaví, telefonní číslo a emailová adresa

– údaje o provedených platbách

– případně další údaje – adresa, klub

Údaje zpracováváme pro tyto účely:

– za účelem registrace do závodu (zařazení do kategorie, zobrazení ve startovní listině, odeslání pokynů k platbě startovného a informací k závodu),

– prezentace závodníků do závodu

– měření závodu a zobrazení ve výsledkových listinách (webové stránky, pdf, xls..)

– pro marketingové účely Správce údajů – zasílání informací k závodu, informací o konání dalších ročníků

Zdroje osobních údajů:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při poskytování služeb vámi požadovaných, nebo které sami svou aktivitou při čerpání námi poskytovaných služeb vytváříte. Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Zpracováváme osobní údaje po minimální dobu, po kterou je povinna osobní údaje zpracovávat.

Jaká máte práva:

Právo na přístup k osobním údajům – Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů – Máte právo na opravu změněných osobních údajů, nebo nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu.

Právo na výmaz osobních údajů – Máte právo na výmaz svých osobních údajů.

Právo na odvolání uděleného souhlasu – Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Údaje o zpracovávání – GDPR  ZDE >>
Ochrana osobních údajů – foto, video ZDE >>
Odvolání souhlasu se zpracováním OÚ ZDE >>
Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů ZDE >>
Žádost o omezení zpracování osobních údajů ZDE >>
Žádost o přenositelnost osobních údajů ZDE >>
Žádost o přístup k osobním údajů ZDE >>
Žádost o výmaz osobních údajů ZDE >>